Поиск по сайту
Случайное фото
Координаты
Факультет гуманитарного образования и работы с иностранными студентами

49010 Украина, г.Днепропетровск,
ул. Академика Лазаряна, 2
Телефон факультета: (056) 776-18-30; (0562)793-19-20
Translate to
Мы на карте
Декан факультета
Кузнецов Декан факультета: профессор КУЗНЕЦОВ Виталий Николаевич E-mail - deandp@dp.diit.edu.ua
Абитуриентам

Університет має у своєму складі 10 факультетів, технічний ліцей, бізнес-школу, філії у Львові та Одесі. 39 кафедр мають 20 філій на підприємствах залізничного транспорту. Для залучення перспективної молоді для навчання в університеті на головних залізничних вузлах діють 19 довузівських центрів.

Факультет ГОІС, спеціальність "Переклад" (напрям 6.020303. "Філологія")

Конкурсні предмети:
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова (профільний)

Ліцензовані обсяги - 30 студентів (за контрактом)

Вартість навчання - 9100 грн.

Професорсько-викладатський склад нараховує 450 викладачів. Серед них вчені ступені мають 70%. В університеті працюють 49 докторів наук, професорів, 18 членів галузевих академій, 85 лауреатів державних і именних премій, почесних працівників науки, вищої школи і галузей народного господарства. Серед викладачів університету - Соросовські Професори і Доценти, а також одержувачі грантів Фулбрайта, Міжнародного наукового фонду, що дозволяє проходити стажування в Німеччині, Франції, США.

Фахи, за якими здійснюється підготовка спеціалістів: денна форма навчання

Факультет Напрям підготовки Спеціальність
Мости і тунелі
( МТ )
6.060101 Будівництво Мости і транспортні тунелі
Електрифікація залізниць
( Е )
6.050701 Електротехніка та електротехнології Електротехнічні системи електроспоживання
6.050702 Електромеханіка Електричний транспорт
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
6.050601 Теплоенергетика Теплоенергетика
Механічний
( М )
6.070105 Залізничний транспорт Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)
Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви)
6.050503 Машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
Управління процесами перевезень
( УПП )
6.070101 Транспортні технології Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
Транспортні системи
6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматика та автоматизація на транспорті
Організація будівництва доріг та експлуатація колії
( ОБЗ )
6.070105 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство
Промислове та цивільне будівництво
( ПЦБ )
6.060101 Будівництво Промислове та цивільне будівництво
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси) Водопостачання та водовідведення
6.040106 Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища
Економіка та менеджмент на транспорті
( ЕМТ )
6.030509 Облік і аудит Облік і аудит
6.030508 Фінанси і кредит Фінанси
6.030601 Менеджмент Менеджмент організацій
6.020303 Філологія Переклад
Технічна кібернетика
( ТК )
6.050103 Програмна інженерія Програмне забезпечення автоматизованих систем
6.050102 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерні системи та мережі
6.030502 Економічна кібернетика Економічна кібернетика
6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах
Гуманітарної освіти та роботи з іноземними студентами
( ГОІС )
6.020303 Філологія Переклад (напрям)

Фахи, за якими здійснюється підготовка спеціалістів: заочна форма навчання

Напрям підготовки
Спеціальність
Факультет безвідривної підготовки фахівців
6.060101 Будівництво Мости і транспортні тунелі
Промислове і цивільне будівництво
6.050701 Електротехніка та електротехнології Електротехнічні системи електроспоживання
6.050702 Електромеханіка Електричний транспорт
6.050601 Теплоенергетика Теплоенергетика
6.070105 Залізничний транспорт Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони)
Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (локомотиви)
Залізничні споруди та колійне господарство
6.050503 Машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
6.070101 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
6.050202 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматика та автоматизація на транспорті
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси) Водопостачання та водовідведення
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування Екологія та охорона навколишнього середовища
6.030509 Облік і аудит Облік і аудит
6.030508 Фінанси і кредит Фінанси
6.030502 Економічна кібернетика Економічна кібернетика
6.030601 Менеджмент Менеджмент організацій