Пошук
Випадкові фото
Координати
Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами

49010 Україна, м.Дніпро, вул. Академіка Лазаряна, 2 ,ДНУЗТ, кім. 273. Телефон центру: +380 -56- 793-19-20
Translate to
Ми на карті
Директор центру
Кузнецов Директор центру довузовской подготовки и работы с иностранными студентами: профессор КУЗНЕЦОВ Виталий Николаевич E-mail - [email protected]
Школа

Наказ про підсумки проведення державної атестації приватного закладу освіти "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів №11"

Через красиве до людяного – така закономірність виховання.

( В.О. Сухомлинський)

Ⅰ.

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 11 поєднує традиції та інновації. Тут учнів навчають за концепцією акмеологічного закладу інноваційного типу.

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів № 11(далі – школа) було створено у 1998 році як підрозділ навчально-виховного об’єднання: Технічний ліцей – Школа.

Основна мета створення школи – забезпечити якісну підготовку учнів для подальшого навчання в ліцеї. Таким чином, змінюючи структуру освітнього процесу в ліцеї (на І етапі), вивільняється час і зникає необхідність подолання прогалин, що і є передумовою успішного становлення учня, його самовизначення.

Школа замислювалась, як мрія… Мрія про Україну й українців, про сучасну освіту, мрія про свободу і незалежність, про унікальність кожного і всіх. Мрія про повну реалізацію обдарувань дитини, про родинні взаємини, мрія про особливий шкільний дух. Це була мрія багатьох: учителів, учнів, батьків.

Школа має свій імідж, особливий і неповторний, а головне – зібрала конкретних виконавців, які пройнялися життєдайною ідеєю відродження держави, формування освіченої, культурної, національно свідомої молоді.

Форма власності – приватна.

Ⅱ.

Наші вчителі – колектив однодумців, співробітників, талановитих

професіоналів.

В школі створено всі умови для творчого зростання кожного вчителя, узагальнення і поширення його досвіду, підвищення авторитету творчої особистості. Кожен педагог школи перебуває у творчому пошуку. Професійний та інтелектуальний потенціал педагогічного колективу школи досяг рівня, який забезпечує якісне виконання статутних завдань, що є актуальним напрямом діяльності школи.

За останні роки в школі закріпилась стабільна тенденція у кадровій політиці, спрямована на формування учителя – професіонала, творчої особистості, про що свідчать моніторингові дослідження професійної педагогічної компетентності вчителів.

Пошуки шляхів оновлення освіти, форм спілкування тривають. В центрі нинішніх турбот педагогічного колективу – створення умов для самореалізації інтелектуальної особистості, ґрунтованих на чинниках взаємин, які складаються між вчителем і учнем, здоров’я учнів і творчого підходу до життя.

За роки існування в школі відпрацьовано свою філософію, до якої входять такі положення:

 • кожен учень – це унікальна особистість, яка може навчатися різними методами, що передбачають досягнення високих цілей у зручному для неї темпі;
 • ми маємо зробити все, щоб розвинути в кожному учневі бажання досягти ґрунтовних знань за всіма аспектами програми: інтелектуальним, соціально-емоційним, фізичним;
 • увесь колектив школи має стати позитивним прикладом виховання таких рис, як ініціативність, повага, толерантність.

Відповідно до статуту головною метою школи є розвиток дитини

як особистості та найвищої цінності суспільства.

Це навчальний заклад, який увесь день забезпечує максимальне розкриття здібностей школяра, його всебічний і психологічний розвиток через колективну спільну роботу з учнями і вчителями, дозволяє якнайповніше об’єднати навчальну та позанавчальну сфери діяльності за умов навчального співтовариства, дає можливість для реалізації індивідуальних освітніх маршрутів учнів, об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні, оздоровчі та виховні процеси.

Школа як інноваційний навчальний заклад досліджує, апробовує, реалізовує новітні підходи в освіті, спираючись на традиції класичної педагогіки, закладеної К. Ушинським, С Русовою, Г. Ващенком, Ш. Амонашвілі.

Педагогічний колектив школи визначив власну стратегію розбудови не лише як українського національного навчального закладу, а й акмеологічної школи, школи стійкого розвитку вчителя й учня в нестабільному суспільстві, школи цілісного розвитку людини, школи життя.

Виховання в школі – це створення активного освітньо - виховного простору, який сприяє оптимальному саморозвитку, самореалізації вчителя та учня як суб’єктів освітнього процесу. Формула розвитку в акмеологічній школі: особистість – творчість – талант – лідер.

Ⅲ.

Найголовніше завдання школи – забезпечення високої якості освіти, надання якісних освітніх послуг, поєднання традицій і новацій, перехід від традиційної школи до школи традицій як перспективи якісної шкільної освіти.

Еліта виховується елітою, особистість виховується особистістю, талант плекається талантом. Саме тому в школі приділяється велика увага як навчальному процесу і духовному, морально-етичному, громадянському, національному вихованню. На зустрічі, дискусії, дебати з учнями школа запрошує сучасних культурно-мистецьких діячів: поетів, акторів, режисерів, художників.

Ми створюємо власну педагогічну карту України. Учителями школи започатковано і підтримується традиція виїзних уроків та педагогічних рад. Колектив педагогів і учнів щороку виїздить до історичних куточків України, аби відкрити для себе неповторний світ краси і розуму древнього, талановитого українського народу, філософію та методологію українознавства як основну форму втілення концепції національного виховання.

Учебно-воспитательный комплекс

1 сентября 2004 г. - Школа-лицей

В целях развития концепции непрерывного образования, интеграции школьного и вузовского образования и организации учебного процесса на единой научно-лабораторной базе в 1990г. в университете был создан лицей.

В учебно-воспитательном процессе лицея используются специализированные аудитории и лаборатории, вычислительный центр, спортивный комплекс с плавательным бассейном, дворец культуры, библиотека и читальный зал университета.

Университет обеспечивает классы лицея высококвалифицированными наставниками из числа профессорско-преподавательского состава, что позволяет создать условия для нравственного, гуманитарного и эстетического развития личности, способствует овладению навыками научной работы, осуществляет раннюю профориентацию и подготовку в высшие учебные заведения технического профиля.

Лицей обеспечивает завершение общего среднего образования и дает углубленную подготовку учащимся по физике, математике, химии, а также профильную подготовку по вузовской специализации учащихся.

Выпускникам лицея, окончившим обучение и успешно сдавшим выпускные экзамены, выдается аттестат о среднем образовании установленного образца с указанием типа учебного заведения (технический лицей).

Развивая концепцию непрерывного образования в 1997г. при университете для 1-9 классов была открыта неполная средняя школа.

В основу учебных методик в этих классах положен принцип раннего выявления способностей ребенка и их развитие в процессе обучения.

Кроме того, учитывая значительную ослабленность здоровья наших детей, в школе создан современный оздоровительный комплекс. В распоряжении школьников также находится бассейн, который расположен в здании школы.

В нашем университете созданы учебные заведения, в которых любят детей, уважают личность ребенка и взрослого и ценят радость общения.

Неполная средняя школа № 11
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Неполная средняя школа № 11
 • Средняя школа дает образование с 1 по 9 классы. В каждом классе 10 - 15 учеников. С 1-го по 6-й классы дети учатся в отдельном здании, которое находится на территории городка университета (ДИИТ).
 • Эти классы содержатся на полном пансионе. С 8 до 17 ребенок учится, отдыхает, получает 2х разовое питание, занимается выполнением домашних заданий под руководством квалифицированного консультанта.
 • В отличие от традиционной "школы продленного дня", формула "полного пансиона" позволяет делать двухчасовый перерыв между уроками на отдых (для самых маленьких), прогулки, игры, обед.
 • В основу учебной работы положены передовые методики ("Росток" и др.) позволяющие развить индивидуальные способности ребенка, добиться фундаментальных знаний.
 • При этом планка поднимается по мере роста - от успеха к успеху.
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Неполная средняя школа № 11
 • При желании родители могут выбрать индивидуальные занятия по коррекции знаний, изучению иностранных языков.
 • Мы заботимся о здоровье и гармоничном физическом развитии ребенка. При квалифицированном медицинском сопровождении врача и медицинской сестры дети посещают бассейн, сауну с травами, соляную шахту-комнату, а также оздоравливаются с помощью фито-аромотерапии (кислородные коктейли, травяные чаи и т.д.)
 • Дети занимаются в хореографическом, вокальном и театральном коллективах, в студиях живописи, театрального искусства, музыки и пения.
 • В просторной и светлой столовой организовано сбалансированное питание (включая и диетический стол).
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна - Неполная средняя школа № 11
 • Детей регулярно привозят на занятия (по желанию родителей).
 • С 7 по 9 классы школьники продолжают учебу в аудиториях учебного корпуса университета. В их распоряжении специализированные классы и лаборатории, вычислительный центр, библиотека, спортивный комплекс, бассейн, дворец культуры.
 • Учебные занятия проводится профессорско-преподавательским составом университета и учителями высшей категории.